بررسی کیفیت تست ورزش و هولتر قلب

کیفیت و اعتبار کیفی دستگاه

اعتبار تشخیصی درمانی یک مراکز و مطب معتبر در اجرای کار درمانی که این اعتبار بسته به  

طراحی و مهندسی ساخت قطعات و لوازم باکیفیت استفاده شده درون دستگاه با هدف عملکرد طولانی مدت و بی نقص می باشد 

 

دستگاه باکیفیت و با اعتبار جهانی تهیه و جهت تشخیص تجهیز نمائیم

برچسب ها:

  • تست ورزش
  • هولتر
  • هولتر ECG
  • هولتر فشار خون