برنامه تست ورزش NORAV

تست ورزش NORAV معروف ترین برنامه آنالیز سیستم تست ورزش نوراو با کیفیت بالا ،گزارش لحظه ای و واقعی

تست ورزش NORAV

یک سیستم باسیم و بی سیم است که نیاز هر متخصص قلب و عروق و مراکز درمانی را برآورده می سازد


تست ورزش NORAV به پزشکان اجازه میدهد تا بر اساس انتظاراتی که از یک سیستم دارند به آن دسترسی داشته باشند 
اکثر پروتکل های استاندارد قلبی تست ورزش NORAV از پیش برنامه ریزی شده و نیز قابل تعریف توسط کاربران به تعداد نامحدود می باشند
این سیستک با تمامی تردمیل های معروف در بازار جهانی سازگاری داشته و قابل استفاده می باشند

 1. Norav Medical assures the ultimate exercise test ECG accuracy due to:
 2. High resolution 12 lead ECG processing permits ST measurements and ischemia/Arrhythmia detection.
 3. Full disclosure EKG of entire test
 4. Wireless ECG Digital RF Acquisition (1200W)
 5. ۱۶,۰۰۰ Samples/sec maximum (1200HR)
 6. Scroll back during the test to review episodes which may have been overseen. (S2)
 7. Heart Rate Recovery 
 8. Remote view on local network (S2)
 9. Export Formats- HL7, XML, JPEG, GDT, PDF (S2), DICOM
 10. On-line filtering and automated baseline correction for stable ECG tracing
 11. ECG screen display provide exceptionally clear tracing for visual view and on screen measurement.
 12. Plain paper ECG strips during test at user requests (Thermal printer is available)
 13. Acquisition, display and analysis of all 12 leads
 14. Display and print out of ST levels and slopes. Remote view is possible
 15. User defined J point. Controllable during study
 16. Retrospective J point and isoelectric placement (on stored study)
 17. User initiated and automatic capture of events
 18. Blood Pressure entrance and display of trend
 19. Heart Rate achieved / expected display and trend
 20. Display of 12 beats average or enlarged single beat
 21. Save full disclosure study on disk for post processing
 22. Standard Stress Test protocols: Bruce, Balke, Ellestad, Kattus and USAFSAM
 23. Unlimited user programmable protocols
 24. Automatic control of treadmill Ergometers and blood pressure.
 25. Oxygen uptake and METS estimation
 26. Super imposition display of averaged QRS during study, Dynamic ST display (S2)
 27. Automatic arrhythmia detection, print and capture VPB and SVPB (S2)
 28. Show distance in Km or Miles.
 29. Protected against defibrillator shocks
 30. Load, speed, and grade of exercise devices are controlled automatically or via manual control

 

NORAV USA
۶۰۱ N. Congress Ave. Unit 105, Delray Beach FL 33445. Tel: (561) 274-4242
NORAV GERMANY
 Otto von Guericke Ring 10, D-65205 Wiesbaden. Tel: 06122-705 240 
(جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت دستگاه با شماره ۲۲۲۲۷۵۸۸ – ۰۲۱ تماس حاصل نمائید)

 

برچسب ها:

 • 12 لید تست ورزش
 • Actuator 220v تردمیل TMX425
 • ECG
 • FULLVISION
 • INVERTER OF TRACKMASTER TREADMILL
 • NORAV
 • NORAV ECG
 • NORAV MEDICAL
 • NORAV STRESS TEST
 • STRESS TES
 • stress test
 • TMX428
 • TRACKMASTER
 • TREADMILL
 • آریا طب پیشرفته پیشرو در ارائه برترین تست ورزش باسیم و بی سیم وایرلس
 • آگاهی از تست ورزش وایرلس
 • ترکمستر
 • تست ورزش