تست ورزش باسیم و بیسیم NORAV

تست ورزش NORAV

معروف ترین برنامه آنالیز سیستم تست ورزش نوراو با کیفیت بالا ،

گزارش لحظه ای و واقعی

برنامه آنالیز سیستم تست ورزش

NORAV

یک سیستم باسیم و بی سیم است که نیاز هر متخصص قلب و عروق و مراکز درمانی را برآورده

می سازد


تست ورزش NORAV به پزشکان اجازه میدهد تا بر اساس انتظاراتی که از یک سیستم دارند به آن دسترسی داشته باشند

اکثر پروتکل های استاندارد قلبی تست ورزش NORAV از پیش برنامه ریزی شده و نیز قابل تعریف توسط کاربران به تعداد نامحدود می باشند

این سیستم با تمامی تردمیل های معروف در بازار جهانی سازگاری داشته و قابل استفاده می باشد


 1. قابل توجه متخصصین قلب و عروق

 2. قابلیت های تخصصی

 3. Norav Medical assures the ultimate exercise test ECG accuracy due to:

 4. High resolution 12 lead ECG processing permits ST measurements and ischemia/Arrhythmia detection.

 5. Full disclosure EKG of entire test

 6. Wireless ECG Digital RF Acquisition (1200W)

 7. ۱۶,۰۰۰ Samples/sec maximum (1200HR)

 8. Scroll back during the test to review episodes which may have been overseen. (S2)

 9. Heart Rate Recovery 

 10. Remote view on local network (S2)

 11. Export Formats- HL7, XML, JPEG, GDT, PDF (S2), DICOM

 12. On-line filtering and automated baseline correction for stable ECG tracing

 13. ECG screen display provide exceptionally clear tracing for visual view and on screen measurement.

 14. Plain paper ECG strips during test at user requests (Thermal printer is available)

 15. Acquisition, display and analysis of all 12 leads

 16. Display and print out of ST levels and slopes. Remote view is possible

 17. User defined J point. Controllable during study

 18. Retrospective J point and isoelectric placement (on stored study)

 19. User initiated and automatic capture of events

 20. Blood Pressure entrance and display of trend

 21. Heart Rate achieved / expected display and trend

 22. Display of 12 beats average or enlarged single beat

 23. Save full disclosure study on disk for post processing

 24. Standard Stress Test protocols: Bruce, Balke, Ellestad, Kattus and USAFSAM

 25. Unlimited user programmable protocols

 26. Automatic control of treadmill Ergometers and blood pressure.

 27. Oxygen uptake and METS estimation

 28. Super imposition display of averaged QRS during study, Dynamic ST display (S2)

 29. Automatic arrhythmia detection, print and capture VPB and SVPB (S2)

 30. Show distance in Km or Miles.

 31. Protected against defibrillator shocks

 32. Load, speed, and grade of exercise devices are controlled automatically or via manual control

 

NORAV USA
۶۰۱ N. Congress Ave. Unit 105, Delray Beach FL 33445. Tel: (561) 274-4242
NORAV GERMANY
 Otto von Guericke Ring 10, D-65205 Wiesbaden. Tel: 06122-705 240 
(جهت دریافت اطلاعات بیشتر و قیمت دستگاه با شماره ۲۲۲۲۷۵۸۸ – ۰۲۱ تماس حاصل نمائید)

 

برچسب ها:

 • 12 لید تست ورزش
 • Actuator 220v تردمیل TMX425
 • ECG
 • FULLVISION
 • INVERTER OF TRACKMASTER TREADMILL
 • NORAV
 • NORAV ECG
 • NORAV MEDICAL
 • NORAV STRESS TEST
 • STRESS TES
 • stress test
 • TMX428
 • TRACKMASTER
 • TREADMILL
 • آریا طب پیشرفته پیشرو در ارائه برترین تست ورزش باسیم و بی سیم وایرلس
 • آگاهی از تست ورزش وایرلس
 • ترکمستر
 • تست ورزش