قابلیت پروتکلی NORAV آمریکا

قابلیت ها و قابلیت های کاردیولوژی، پزشکی هسته ای، قابل تعریف توسط پزشکان

تست ورزش NORAV آمریکا

Displays incline, speed, time, heart rate, target

heart rate, and METS. Energy is calculated based on gender and user weight.

Target heart rate is

calculated based on user’s gender and age

.

Large LCD display

Speed (0.1 MPH to 15.0 MPH with speed increment of 0.1 MPH

(۰٫۲ KPH to 24.0 KPH with speed increment of 0.1 KPH

Pace minutes/mile or km

Distance

METS, calories/minutes, total calories

Elevation.5% increment to 25% standard

Body Weight

(user input)

Elapsed time

Two built-in accessory holders

Dual stop buttons

Pull Tether (standard)

Calories/METS base on gender and user weight

Cool down command

programable stages.

Pre-Programmed Protocols

Bruce Pro Stage

Gerkin Protocol Stage countdown and routine scoring

Naughton Protocol Stage countdown

Balke “Male” Protocol

(Stage countdown)

Balke “Female” Protocol

(Stage countdown)

Fitness Workouts

Interval Workout

Speed Interval Workout

High Intensity Speed Interval Workout

Peek Interval Workout

High Intensity Peek Interval Workout

Custom Workouts

Five user defined programs Up to 10 stages in each workout

برچسب ها:

 • BALK
 • BRUCE
 • FULL VISION
 • M BRUCE
 • TMX425
 • TMX428
 • TRACKMASTER
 • پروتکل بوروس
 • پروتکل تست ورزش
 • ترک مستر
 • ترکمستر
 • تست ورزش
 • سیستم تست ورزش
 • سیستم فول پروتکل تست ورزش