تجهیز توسط آریا طب پیشرفته

NORAV 

USA / GERMANY

تست ورزش یا سیم و بی سیم

هولتر فشار خون

هولتر مانیتورینگ قلب

الکتروکاردیوگراف

تله مانیتورینگ سی سی یو

 

برچسب ها:

  • NORAV