خوش آمدید

آدرس : تهران – خيابان دكتر شريعتي - بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان وحيد دستگردي(ظفر)- بعد از خيابان مصدق (نفت شمالی)- ساختمان 200

تلفن : 9-22227588
                22915851

شماره فکس: 22222841

ايميل: info@atpmed.com