خوش آمدید

آدرس : تهران – خيابان دكتر شريعتي - بالاتر از بلوار ميرداماد - خيابان وحيد دستگردي(ظفر)- بعد از خيابان نفت شمالی- ساختمان 200

تلفن :22915851 - 9-22227588

شماره فکس: 22222841

ايميل: info@atpmed.com