Inverter تردمیل TRACKMASTER شرکت آریا طب پیشرفته

یکی از قطعات که در سیستم تست ورزش بیواسترس با تردمیل ترکمستر مدل TMX425 می باشد و در مدل tmx428 این قطعه از بخش موتوری آن حذف شده است.

برچسب ها:

 • cardiology
 • ECG
 • INVERTER 220V
 • INVERTER OF STRESS TEST
 • INVERTER OF TRACKMASTER TREADMILL
 • STRESS TEST SYSTEM
 • TRACKMASTER
 • TRACKMASTER TMX425
 • اینورتر ترکمستر مدل TMX425
 • تراک مستر
 • تردمیل تست ورزش
 • ترک مستر
 • ترکمستر
 • قلب و عروق